Základní škola v Odoleně Vodě se stala Partnerskou školou ČVS

21.12.2014 klub 22

Český volejbalový svaz pokračuje v již zaběhlém projektu „Partnerská škola ČVS“.

Cílem projektu je ocenit ty základní školy, které úzce spolupracují s volejbalovými oddíly. Základní škola je pro volejbalový klub AERO Odolena Voda výbornou a kvalitní zásobárnou nových talentů. Ve volejbalovém oddílu fungují ve 4 přípravkových skupinách tzv. míčové hry od 1. do 5. třídy, kde se děti učí pohybovým schopnostem a dovednostem. V nejstarší skupině, společně 4. a 5.třída, se již tréninkové jednotky více zaměřují na volejbalové prvky. Starší děti pak dále přecházejí do mladších žáků a volejbalové tréninky již zde začínají plnohodnotně poznávat.

Certifikát „Partnerské školy ČVS“ byl předán ve středu 17.12.2014 při školním vánočním turnaji mezi třídami na druhém stupni ve florbale, fotbale a vybíjené. Předání proběhlo ve Sportovní hale Odolena Voda za přítomnosti Jiřího Zacha, svazového trenéra chlapců, ředitelky školy paní Ivany Ullmanové, starostky Města Odolena Voda paní Dity Výborové a zástupce klubu AERO Odolena Voda, Tomáše Havláta.

Certifikát se uděluje na dvouleté období a poté bude škola tento certifikát obhajovat v novém přijímacím řízení.

Klub AERO Odolena Voda si nesmírně váží spolupráce se Základní školou Odolena Voda, která se získáním tohoto certifikátu ještě více prohloubí.

Fotografie poskytl volejbalovému klubu pan fotograf Zdenek Kocur. Děkujeme!!!