I v sezóně 2017-18 pokračuje družstvo dívek - Koček. Hlásit se do oddílu volejbalu mohou dívky 6.-9. třídy. Tréninky jsou ve středu od 16:30 - 17:30 hodin v ZŠ Vítězslava Hálka. Příspěvky jsou ve výši 1750 Kč na rok, splatné do 30.10.2017, a to pouze hotově trenérce proti vystavenému příjmovému dokladu.